Dostawa sit płaskich segmentowych poliuretanowych

» Opis zapytania

Nazwa: Sito poliuretanow płaskie
Opis: Specyfikacja w opisie.
Ilość: 4 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. W innym wypadku proszę podać koszt dostawy.)
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby zamawiającego faktury, proszę potwierdzić)
Termin realizacji (Proszę podać termin wykonania i dostawy sit.)
Referencje (Prosimy dołączyć listy referencyjne od klientów o zrealizowaniu podobnych usług z ostatnich 48 miesięcy.)
Specyfikacja (Proszę dołączyć specyfikację oferowanego sita)

Opis i specyfikacja:

Zapraszamy do ofertowania. Postępowanie dotyczy dostawy sit poliuretanowych płaskich, segmentowych.
Specyfikacja:
- Sito poliuretanowe, twardość ok. 85ShA
- Wymiar: 1090x920x25/15mm
- Szczelina 2x16mm równoległa do boku 920mm
- atest o niepalności nie jest wymagany


W przypadku pytań:
- Informacje techniczne: Marcin Dudek 519 175 145
lub kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"
- Związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej OpenNexus
Spółka Zower należy do grupy kapitałowej PGE. W załączniku pliki z wytycznymi obowiązującymi w GK PGE oraz wzór zamówienia obowiązujący w Spółce Zower.


1. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy i wolny od wad.

2. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.
4. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2020 | 20:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zower Sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się