Szkolenie dla nauczycieli na potrzeby realizacji Projektu pn.: „Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych Miasta Inowrocławia na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie:
1) cz. 1 - jednodniowych, 8- godzinnych (godziny lekcyjne), kursów / warsztatów dla nauczycieli z zakresu podniesienia kompetencji kluczowych TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych);
liczba osób – 220; 11 grup zajęciowych, 20 osobowych;
2) cz. 2 - jednodniowych, 8- godzinnych (godziny lekcyjne), kursów / warsztatów dla nauczycieli z zakresu obsługi urządzeń i oprogramowania zakupionych w ramach Projektu (w tym: tablic interaktywnych z projektorem, drukarek 3D, urządzeń wielofunkcyjnych, tabletów kompatybilnych z robotem, robotów z akcesoriami, zestawów konstrukcyjnych do budowy robotów, laptopów, rzutników, przenośnych wizualizerów wraz z osprzętem, podświetlarką i przystawką do mikroskopu, maszyn do języka Braila;
liczba osób – 220; 11 grup zajęciowych, 20 osobowych;
3) cz. 3 – jednodniowych, 8-godzinnych (godziny lekcyjne) kursów / warsztatów dla 26 nauczycieli z zakresu metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami;
26 osób, 5 grup zajęciowych – 5 lub 6 osobowych.

3. Do wykonawcy należy:
1) zapewnienie materiałów szkoleniowych, przerw kawowych, konsultacji z wykładowcą,
2) prowadzenie dokumentacji szkoleniowej (lista obecności, dzienniki zajęć, ankiety ewaluacyjne, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia),
3) przeprowadzenie testu sprawdzających wiedzę uczestników w danym zagadnieniu tematycznym na zakończenie szkolenia,
4) podsumowanie testów oraz raportu z przeprowadzonego szkolenia,
5) wykonanie około 20 zdjęć z przebiegu każdego ze szkoleń i przekazanie ich na płycie po zakończeniu szkolenia Zamawiającemu,
7) wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,
8) zapewnienia dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia wykładowców.

4. Zamawiający zapewnia sale wykładowe.

5. Wybrany wykonawca do dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji program i harmonogram szkolenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. F. D. Roosevelta 36
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Miasto Inowrocław
ul. F. D. Roosevelta 36
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się