Tonery oryginalne z dostawą

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:


Dostawa: do końca tygodnia

Płatność przelew 45 dni
Transport: po stronie dostawcy.

Produkt Polski.
Wybór Wykonawcy/Dostawcy:

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa
wartość całości postępowania, będących przedmiotem postępowania przy
założeniu spełnienia przez Oferenta/Wykonawcę wszystkich wymogów
postępowania. W przypadku równych cen na danej pozycji zamówienie
zostanie udzielone Oferentowi/Wykonawcy, którego wartość oferty na
wszystkie pozycje jest najniższa, a w przypadku równych cen dla obydwu
pozycji temu Oferentowi/Wykonawcy, który złoży ofertę jako pierwszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2020 | 13:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się