Prowadzenie zajęć języka hiszpańskiego dla pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Prowadzenie zajęć języka hiszpańskiego dla pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do Siwz. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 8 do Siwz).
3. Cel prowadzenia zajęć (kursu) języka hiszpańskiego: podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, którzy zajmują się realizacją programu ERASMUS+.
4. Charakterystyka i harmonogram zajęć z języka angielskiego.
1) jedna grupa o poziomie podstawowym,
2) maksymalnie 8 osób w grupie,
3) zajęcia 1 (jeden) raz w tygodniu po 1,5 (półtorej) godziny zegarowej,
4) początek zajęć nie wcześniej niż o godz. 15:00 i nie później niż o godz. 17:00,
5) kurs zakończony uzyskaniem certyfikatu (zaświadczenia).
5. Wykonawca w ramach zamówienia (w cenie ofertowej) zapewni również:
1) każdemu z uczestników na własność materiały w postaci podręcznika z ćwiczeniami w formie papierowej oraz inne materiały szkoleniowe,
2) pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, np. urządzenia do odtwarzania płyt, komputer dla lektora itp.,
3) prowadzenie listy obecności w formie papierowej i/lub elektronicznej.
6. Zajęcia odbywać się będą w następujących lokalizacjach we Wrocławiu:
1) ul. T. Chałubińskiego 6a (parter) lub
2) ul. Marcinkowskiego 2-6.
7. Liczba osób biorących udział w szkoleniu: maksymalnie 8 osób.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Wybrzeże L.Pasteura 1
Wrocław 50-367
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
Wybrzeże L.Pasteura 1
Wrocław 50-367
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się