Usługi związane z przemieszczeniem mebli, wyposażenia biurowego oraz dokumentacji na rzecz TW S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III ( El. 2 i El. 3) i Centrum Zarządzania w Jaworznie

» Opis zapytania

1. Dziękujemy za złożenie oferty na wykonanie zadania pn.:
„Usługi związane z przemieszczeniem mebli, wyposażenia biurowego oraz dokumentacji na rzecz TW S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III ( El. 2 i El. 3) i Centrum Zarządzania w Jaworznie”
2. Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
– Oddział Elektrownia Jaworzno III, Elektrownia II,
Centrala Spółki w Jaworznie.
3. Prosimy o złożenie oferty w Rundzie Negocjacyjnej do dnia 14.01.2020 do godz. 10.00

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi transportowe, logistyczne, spedycyjne i magazynowe

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się