Realizacja usługi w zakresie utrzymania drzewostanu na terenach gminy miejskiej Żory w 2020 r. - etap I

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie utrzymania drzewostanu na terenach gminy miejskiej Żory – etap I tj. usługa obejmuje w szczególności utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni nieurządzonej, alei, traktów, ścieżek pieszo-rowerowych, miejskich ogrodów działkowych, zieleni towarzyszącej drogom (poza pasem drogowym), w tym:

a) wycinkę drzew,
b) usuwanie drzew stanowiących złomy i wywroty,
c) cięcie i formowanie pielęgnacyjne, redukcyjne i korekcyjne koron drzew,
d) nowe nasadzenia drzew lub krzewów wraz z dostawą materiału roślinnego,
e) palikowanie drzew,
f) zakładanie odciągów drzew,
g) przesadzanie drzew,
h) frezowanie i karczowanie pni po usuniętych wcześniej drzewach,
i) rozpoznanie w terenie, likwidację i utylizację barszczu Sosnowskiego.

Przedmiotowe postępowanie nie obejmuje:
- prac związanych z pielęgnacją pomników przyrody oraz wykonywanych w obszarze starodrzewia, w szczególności na terenie parków miejskich, zabytkowych cmentarzy, gdzie wykonywanie prac wymaga posiadania specjalistycznych uprawnień.
- utrzymania drzewostanu rosnącego w pasach drogowych (na działkach oznaczonych symbolem użytku „dr”), w zw. z realizacją inwestycji miejskich oraz terenów zieleni urządzonej (w szczególności parków – w tym Parku Cegielnia, otwartych stref aktywności, placów zabaw, psich wybiegów, cmentarzy, parkingów) - prace te będą przedmiotem odrębnego postępowania (etapem II zamówienia).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Al. Wojska Polskiego 25
Żory 44-240
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Żory
Al. Wojska Polskiego 25
Żory 44-240
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się