Bieżąca eksploatacja i konserwacja urządzeń i sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Będzina

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z bieżącą eksploatacją i konserwacja urządzeń i sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Będzina zgodnie z instrukcją eksploatacji stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
Stan ilościowy urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Będzina:
- długość linii kablowej 95,752 km;
- długość linii napowietrznej 111,256 km;
- ilość opraw: 6 505 kpl.;
- ilość słupów sieci napowietrznej: 3 076 szt.;
- ilość słupów sieci kablowej: 3 209 szt.;
- ilość punktów rozliczeniowych: 129 kpl. (w tym 53 punkty znajdujące się w stacjach transformatorowych).
Wykonawca przyjmując do wykonania zamówienie obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia:
W terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących prace fizyczne związane w wykonywaniem zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.108).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. 11 Listopada 20
Będzin 42-500
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
ul. 11 Listopada 20
Będzin 42-500
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się