Wykonanie prac na wadze rolkowej na taśmociągu CT85

» Opis zapytania

Nazwa: Wykonanie prac na wadze rolkowej na taśmociągu CT85
Opis: 1.Dostawa 30 szt. krążników do wag legalizowanych o promieniu bicia 0-0,2 mm , przetoczone ze specjalnym łożyskiem 6204 C3 SKF
2.Demontaż zużytych krążników , montaż dostarczonych krążników szt. 30 , regulacja stref ważenia , kontrolne przeważanie , kalibracja , wzorcowanie w obecności OUM Katowice do klasy handlowej
3.Wystawienie Świadectwa Wzorcowania wagi , opłaty urzędowe

Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Kondycja finansowa spółki (Prosimy o załączenie sprawozdania finansowego za ostatni rok i/lub zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS oraz potwierdzenie składania deklaracji VAT)
Referencje (Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych)
Termin płatności (Preferowany minimum 60-dniowy)
offer_value (Wartość oferty)
Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych (Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań)
Termin realizacji (do ustalenia)

Opis i specyfikacja:

OPIS WYMAGAŃGórażdże Cement S.A. działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c. zaprasza Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu na wykonanie usługi w zakresie Wykonanie prac na wadze
rolkowej na taśmociągu CT85 Dodatkowych informacji udzielą Państwu:Jarosław Bugaj tel. 77/777 94 80– w sprawach merytorycznychKrystian Biedroń tel. 77/777 94 27 – w sprawach handlowychZałączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement: Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.Harmonogram płatności (roczny) Kodeks Etyczny DostawcówOgólne warunki zakupów

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2020 | 14:06


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Górażdże


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się