2/ZP/2020/S - Organizacja konferencji - Szkoła Letnia Zarządzania 2020 nt. "Wyzwania zarządzania - społeczne, technologiczne i globalne" w Łodzi.