„WYCINKA DRZEW ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO ORAZ WYKONANIE NOWYCH NASADZEŃ DRZEW PRZYDROŻNYCH W PASIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK” - z podziałem na 2 części zamówienia.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienie obejmuje wycinkę drzew w granicach pasa drogowego dróg krajowych nr 6, 21, S6, 22, 55, 91:
1) Część nr 1 „Wycinka drzew zlokalizowanych w granicach pasa drogowego oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew przydrożnych w pasie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział Gdańsk w Rejonie w Słupsku”
- wycinkę drzew od Ø 10 cm do Ø powyżej 56 cm z frezowaniem pni, uporządkowaniem terenu po wycince i odwozem na 10 km w łącznej ilości 140 szt.,
- nasadzenia kompensacyjne z pielęgnacją w okresie gwarancji w łącznej ilości 60 szt.,
2) Część nr 2 „Wycinka drzew zlokalizowanych w granicach pasa drogowego oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew przydrożnych w pasie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział Gdańsk w Rejonie w Tczewie”
- wycinkę drzew od Ø 10 cm do Ø powyżej 56 cm z frezowaniem pni, uporządkowaniem terenu po wycince i odwozem na 10 km w łącznej ilości 335 szt.,
- nasadzenia kompensacyjne z pielęgnacją w okresie gwarancji w łącznej ilości 250 szt.,
szczegółowo wskazanych w Rozdziale 2 SIWZ oraz opisanych w Tomie III IDW.
Zamawiający określa szacunkową ilość jednostek służącą określeniu przedmiotu zamówienia. Ilość jednostek może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Subisława 5
Gdańsk 80-354
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
Gdańsk 80-354
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się