Prenumerata naukowych czasopism zagranicznych na 2020 rok do Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy – AEZ/S-129/2019

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prenumerata naukowych czasopism zagranicznych na 2020 rok do Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy).
3. Zamawiającemu przysługują rabaty z tytułu przynależności do konsorcjów: Wiley, Springer i Elsevier, co należy uwzględnić w kalkulacji cen w Formularzu cenowym.
4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) zapewnienie dostępu min. 3 jednoczesnym użytkownikom do danego tytułu poprzez sieć informatyczną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz autoryzowany dostęp zdalny;
2) zapewnienie dostępu on-line nie później niż po 3 tygodniach od dnia zawarcia umowy;
3) zapewnienie ciągłego świadczenia usług dostępu on-line z czasem dostępności nie mniejszym niż 95% w skali miesiąca, czasem braku dostępności nie większym niż 5%. Czas braku dostępności obejmuje przerwy lub zawieszenia świadczenia usług, a także planowe prace obsługi technicznej i naprawy dokonywane w takim terminie, aby do minimum ograniczyć Zamawiającemu niedogodności z tym związane oraz przywrócić dostępność usług w możliwie najkrótszym terminie;
4) dostarczanie statystyk wykorzystania poszczególnych tytułów czasopism jeden raz na kwartał;
5) załatwianie formalności (formularze rejestracyjne wydawców, zgłoszenia nr IP);
6) ponoszenia wszelkich kosztów związanych z importem i sprawami celnymi oraz przeprowadzenia wszelkich z tym związanych formalności;
7) załatwianie reklamacji dotyczących realizacji prenumeraty oraz prowadzenie korespondencji w związku z realizacją zamówienia;
8) informowanie o zmianach wydawniczych zamówionych tytułów;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się