Zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK do szkół w ramach realizacji projektu Dobra szkoła – lepszy uczeń

» Opis zapytania

Zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK do szkół w ramach realizacji projektu Dobra szkoła – lepszy uczeń

Zadanie 1: Dostawa pomocy dydaktycznych
Zadanie 2: Dostawa sprzętu komputerowego
Zadanie 3: Dostawa laboratoriów językowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 7a i 7b do SIWZ

Zamawiającym jest Gmina Miasto Oleśnica, który jest organem nadzorującym (prowadzącym) a sprzęt i licencje zostaną przekazane do szkół (placówek edukacyjnych).

Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): przedmiot główny: kod CPV: 39162100-6; 30231320-6; 39162000-5; 30213100-6;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.01.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Rynek-Ratusz
Oleśnica 56-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Miasto Oleśnica
Rynek-Ratusz
Oleśnica 56-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się