Dostawa druków offsetowych (wraz z papierem i oprawą) wydawnictw MNK w okresie styczeń - czerwiec 2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków offsetowych (wraz z papierem i oprawą) wydawnictw MNK.
2. Przedmiotem zamówienia jest druk offsetowy następujących wydawnictw książkowych (wszystkie wydawnictwa wskazane poniżej mają numer ISBN):
1) Edukacja, Program Marzec 2020 (Broszura, nakład 2 500 egz.);
2) Edukacja, Program Czerwiec 2020 (Broszura, nakład: 2 500 egz.);
3) Cud Światła. Witraże średniowieczne (Książka, nakład: 800 egz.);
4) Nacht Samborski (Książka, nakład: 250 egz.);
5) Czechowicz. Geniusz Baroku (Książka, nakład: 800 egz.);
6) Rekonstrukcja nowej galerii sztuki polskiej XX i XXI wieku (Książka, nakład: 2 500 egz.);
7) Bolesław Książek (Książka, nakład: 600 egz.);
8) Muzeum Książąt Czartoryskich – Przewodnik (Książka, nakład: 800 egz.).
UWAGA:
Przedstawione nakłady poszczególnych wydawnictw są maksymalnymi szacunkowymi ilościami, które maja służyć ustaleniu maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego
z realizacji niniejszego zamówienia, jednakże w okresie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości w/w zamówienia w zakresie 30% wartości tego zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Al. 3-go Maja 1
Kraków 30-062
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Muzeum Narodowe w Krakowie
Al. 3-go Maja 1
Kraków 30-062
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się