NAPRAWY I PRZEGLĄDY BRAM W ZUOK W OLSZTYNIE I 3 STACJACH PRZEŁADUNKOWYCH: W MEDYNACH, POLSKIEJ WSI I TRELKOWIE

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są naprawy i przeglądy bram w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Olsztynie oraz na terenie trzech Stacji Przeładunkowych w Medynach, Trelkowie i w Polskiej Wsi.
2. Zamówienie podzielone jest na cztery części/zadania:
2.1. Część I: Naprawa bram segmentowych, uszkodzonych elementów ścienno – dachowych na 3 Stacjach Przeładunkowych;
2.2. Część II: Naprawa bram segmentowych, konstrukcji, drzwi, elementów ścienno- dachowych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Olsztynie;
2.3. Część III: Roczny przegląd/ serwis bram przemysłowych na 3 Stacjach Przeładunkowych i - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony pożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22);
2.4. Część IV: Roczny przegląd/ serwis bram przemysłowych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Olsztynie - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony pożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22).
3. Lokalizacje napraw i przeglądów:
dla Części I i III:
• SP Medyny (adres Medyny 51, 11-100 Lidzbark Warmiński),
• SP Polska Wieś (adres Polska Wieś 24A, 11-700 Mrągowo),
• SP Trelkowo (adres Trelkowo 80, 12-100 Szczytno),
dla Części II i IV:
• ZUOK Olsztyn (adres ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn).
4. Wymagania narzucone art. 29 ust. 3a ustawy PZP:
Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. napraw i przeglądów objętych zamówieniem, tj. prace mechaników/ pracowników specjalistycznych, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – zgodnie z art. 22 § 1* ww. ustawy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05.), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika.
Szczegółowe warunki w zakresie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę określa Projekt umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Lubelska 53
Olsztyn 10-410
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Lubelska 53
Olsztyn 10-410
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się