Zapytanie o informację_Laboratoryjne sprawdzanie liczników na potrzeby TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o.

» Opis zapytania

Na cele badania rynku Wykonawców przed planowanym postępowaniem przetargowym
pn. „Laboratoryjne sprawdzanie liczników na potrzeby TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o.”, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania w oparciu o informacje i wymagania zawarte w pliku „Załącznik nr 1 do Ankiety, Opis przedmiotu Zamówienia” i pliku „ Załącznik nr 2 do Ankiety, Wzór protokołu sprawdzenia licznika energii elektrycznej”
Niniejsze zapytanie jest wyłącznie zapytaniem o informację i służy jedynie zbadaniu rynku potencjalnych Wykonawców. W przypadku wszczęcia postępowania, w terminie późniejszym Zamawiający poinformuje i udostępni Wykonawcom Specyfikację warunków zamówienia w celu złożenia ofert. Wykonawców zainteresowanych realizacją ww. usługi prosimy o przesłanie informacji za pośrednictwem platformy zakupowej (zakładka pytania/informacje).
W przypadku niezrozumienia lub zauważenia niejasności w przesłanych dokumentach, które mogą spowodować niewłaściwą interpretację wymagań Zamawiającego, prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia niezgodności przed przesłaniem zwrotnym Ankiety.

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z zakresem przedmiotu usługi jest Pan Krzysztof Węc,
e-mail: krzysztof.wec@tauron-dystrybucja.pl

Niniejsza ankieta nie stanowi oferty handlowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2020 | 09:00


» Lokalizacja

TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o.
ul. Kryształowa 1\/3
33-100 Tarnów


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się