Obrotnica z przewodem elektrycznym Zorin nr kat. 09.01.327, 6 szt.

» Opis zapytania

Nazwa: Obrotnica z przewodem elektrycznym Zorin nr kat. 09.01.327
Opis: warunki realizacji Zamówienia
(skan)
Ilość: 6 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy)
Warunki płatności (Przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:


Produkt nowy, nieużywany.Termin realizacji 14 dni od złożenia Zamówienia.Gwarancja minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.Dostawa na koszt Wykonawcy.Zamawiający zastrzega prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych, po których zostanie złożone zamówienie do wybranego Wykonawcy. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oraz bez podania przyczyny.Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości wykluczania z postępowania Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę Spółce poprzez niewykonanie Zamówienia lub nienależyte jego wykonanie w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.Pozostałe szczegółowe warunki realizacji dostawy zawarto w projekcie Zamówienia (skan).Kontakt telefoniczny do Zamawiającego w sprawach : - merytorycznych – 782 452 722; - proceduralnych - 782 452 650.W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus Wykonawca może się kontaktować z Centrum Wsparcia Klienta –tel. 61-646-00-24.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.01.2020 | 13:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Przewozy Regionalne


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się