Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Rogów w leśnictwach: Jasień, Strzelna, Lipce oraz usługi szkółkarskie w Gospodarstwie Szkółkarskim w 2020 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej i prac szkółkarskich, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Rogów w 2020 roku.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej oraz prac szkółkarskich, wynikające załącznika nr 3a, 3b, 3d, 2e do SIWZ.
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3a, 3b, 3d, 2e i 3e do SIWZ. Zakresy prac zestawione w załącznikach nr 3a, 3b, 3d mają charakter szacunkowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.01.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Akademicka 20
Rogów 95-063
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Akademicka 20
Rogów 95-063
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się