Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowania postaw prozdrowotnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na
rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowania postaw prozdrowotnych skierowanych do:
CZĘŚĆ I - dzieci klas I – IV szkoły podstawowej
CZĘŚĆ II - kobiet w wieku 25-69 lat
CZĘŚĆ III - mężczyzn w wieku 35-60 lat
w ramach realizacji Priorytetu I Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn.
„Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów”, określonego w Programie Wieloletnim na lata 2016-
2024 zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia.
Na realizację wszystkich Części łącznie, w ramach ogłaszanego postępowania, przeznaczono kwotę w
wysokości 4 500 000 zł ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
zadanie Promocja Zdrowia i Profilaktyka Nowotworów, przy czym cena oferty złożonej na jedną
Część zamówienia nie może przekroczyć kwoty 1 500 000 zł. Oferty droższe zostaną odrzucone i nie
będą podlegały badaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

00-952 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się