Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę studni betonowych wraz z rozładunkiem na roboty budowlane do ZGKiM Ślęża na 2020 rok .

» Opis zapytania

Studzienka betonowa fi1000:
- H=1,75 – 2,00 m – 21 szt.
- H=2,00 – 2,25 m – 19 szt.
- H=2,25 – 2,50 m – 11 szt.
- H=2,50 – 2,75 m – 5 szt.
- H=2,75 – 3,00 m – 7 szt.
- H=3,00 – 3,25 m – 3 szt.
- H=3,50 – 3,75 m – 2 szt.
SUMA: 68 szt.
W tym 23 przelotowe i 45 zbiorczych.
Parametry:
Studnie kanalizacyjne należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych Ø 1000 łączonych na uszczelki gumowe, wykonane z betonu o wytrzymałości klasy min C35/45, wodoszczelnego (min W8) i o nasiąkliwości poniżej 4%.
Studnie kanalizacyjne mają mieć prefabrykowane kinety. W środku studni należy zamontować stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego pokryte powłoką antykorozyjną z tworzywa sztucznego.

Ilość dostarczonych materiałów zgodnie z załączonym zestawieniem, zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym w przypadku zmiany bieżących potrzeb, podyktowanych warunkami ekonomicznymi, technologicznymi lub organizacyjnymi.
Przedmiot dostawy musi być, I gatunku posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami.
Transport następować będzie na teren zakładu lub na teren inwestycji samochodem z HDS zamówienia będą składane nie mniejsze niż do pełnego załadunku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Czysta 7
Sobótka 55-050
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża"
Czysta 7
Sobótka 55-050
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się