Prowadzenie zajęć praktycznych w ramach projektu Projektowanie żywności- studia dualne II stopnia

» Opis zapytania

Postępowanie prowadzone jest w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 80000000-4

Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć praktycznych w ramach projektu „Projektowanie żywności- studia dualne II stopnia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przygotowania materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert równoważnych.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Dopuszcza się złożenie ofert częściowych TAK


ZADANIE 1
Przeprowadzenie zajęć praktycznych z przedmiotu Praktyczne aspekty analizy żywności w zakresie surowców pochodzenia roślinnego - przetwórstwo owocowo-warzywne w wymiarze 15 godzin ćwiczeń.
Łączne godzinowe zaangażowanie Wykonawcy w tej części zamówienia wyniesie 15 godzin.

ZADANIE 2
Przeprowadzenie zajęć praktycznych z przedmiotu Praktyczne aspekty analizy żywności w zakresie surowców pochodzenia roślinnego - przetwórstwo mleka i jaj w wymiarze 15 godzin ćwiczeń.
Łączne godzinowe zaangażowanie Wykonawcy w tej części zamówienia wyniesie 15 godzin.

ZADANIE 3
Przeprowadzenie zajęć praktycznych z przedmiotu Logistyka żywności w wymiarze 20 godzin wykładów i 45 ćwiczeń.
Łączne godzinowe zaangażowanie Wykonawcy w tej części zamówienia wyniesie 65 godzin.

ZADANIE 4
Przeprowadzenie zajęć praktycznych z przedmiotu Kluczowe wskaźniki efektywności w wymiarze 42 godzin ćwiczeń.
Łączne godzinowe zaangażowanie Wykonawcy w tej części zamówienia wyniesie 42 godziny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się