Dostawa doposażenia pracowni zawodowych szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu jarocińskiego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni zawodowych szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu jarocińskiego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach,
w ramach projektów:
− „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie” – Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
(Część I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX)
− „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie” – Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
(Część X, XI, XII, XIII, XIV, XV)
- „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach” – Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
(Część XVI)
finansowana ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
Określone w Załączniku nr 1 do SIWZ wymagania są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu i materiałów dydaktycznych o lepszych parametrach.
Zamówienie zostało podzielone na 16 części:
Część I - Dostawa doposażenia pracowni – technik ekonomista Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie,
Część II - Dostawa doposażenia pracowni – technik żywienia i usług gastronomicznych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie,
Część III - Dostawa doposażenia pracowni – technik żywienia i usług gastronomicznych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie w pozostały sprzęt,
Część IV - Dostawa doposażenia pracowni informatycznych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie,
Część V - Dostawa doposażenia pracowni – technik mechatronik Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie,
Część VI - Dostawa doposażenia pracowni – technik grafiki i poligrafii cyfrowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie,
Część VII - Dostawa doposażenia pracowni – technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz pracowni informatycznych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie w pozostały sprzęt,
Część VIII - Dostawa doposażenia pracowni – technik budownictwa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie,
Część IX - Dostawa doposażenia pracowni – technik budownictwa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie w pozostały sprzęt,
Część X - Dostawa doposażenia pracowni – technik hotelarstwa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie,
Część XI - Dostawa doposażenia pracowni samochodowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie,
Część XII - Dostawa doposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie,
Część XIII - Dostawa doposażenia pracowni – technik elektronik Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie,
Część XIV - Dostawa doposażenie pracowni fryzjerskiej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie,
Część XV - Dostawa doposażenia pracowni – zawód sprzedawca Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie,
Część XVI - Dostawa doposażenia pracowni – technik organizacji reklamy Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

al. Niepodległości 10-12
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Powiat Jarociński
al. Niepodległości 10-12
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się