Usługi opiekuńcze wykonywane dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie miasta i gminy Nidzica, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu od dnia 01 marca 2020r. do 31 grudnia 2020r.

» Opis zapytania

Usługi opiekuńcze świadczone będą u osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób „trzecich” a są jej pozbawione.
2. Świadczenie usług dla podopiecznego w miejscu jego zamieszkania lub pobytu ma na celu:
◦ zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych,
◦ zapewnienie kompleksowej opieki w domu chorego,
◦ w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
3. Przewidywana liczba godzin usług wynosi około – 21 500 godzin jednak nie mniej niż
2 000 przez okres 10 miesięcy.
4. Liczba godzin została podana szacunkowo i może ulec zmianie, ponieważ nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikację zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb z uwagi na zmieniający się stan zdrowia i sytuację życiową osób wymagających pomocy. W przypadku zmiany liczby godzin cena jednostkowa zaoferowanej przez Wykonawcę pozostanie bez zmian w czasie trwania umowy.
5. Zakres usług opiekuńczych obejmuje:
a) pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (np. pomoc przy myciu, ubieraniu)
b) zmianę bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka,
c) utrzymanie w czystości bielizny osobistej i pościelowej podopiecznego,
d) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych– pomoc w dojściu do toalety,
e) zmianę pozycji obłożnie chorego w łóżku w celu zapobieganiu odleżyn i odparzeń,
f) opiekę zalecaną przez lekarza – podawanie leków, okłady, nacieranie,
g) zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych,
h) przygotowanie posiłku lub pomoc w jego przygotowaniu, karmienie chorego,
i) palenie w piecu, dostarczenie węgla, wody i drewna do mieszkania podopiecznego,
j) utrzymywanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez podopiecznego,
k) utrzymywanie w czystości sprzętu i urządzeń sanitarnych,
l) zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept,
ł) załatwianie spraw urzędowych,
m) współpracę z innymi instytucjami i organizacjami powołanymi do opieki nad chorym w domu,
n) organizowanie spacerów,
o) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań oraz pomoc w zaspakajaniu potrzeb duchowych,
p) prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydanych pieniędzy przez osobę sprawującą usługi opiekuńcze.
6. Zamawiający wskazuje Wykonawcy osoby kwalifikujące się do przyznania usług i określa rodzaj i zakres w zależności od rodzaju schorzenia stwierdzonego u podopiecznego.
7. Usługi opiekuńcze świadczone są w oparciu o decyzję administracyjną, która określa:
◦ miejsce realizacji usługi,
◦ czas jej trwania,
◦ zasady odpłatności za zrealizowaną usługę,
◦ szczegółowy zakres czynności do wykonania.
8. Usługi opiekuńcze świadczone są w dni powszednie oraz w wyjątkowych sytuacjach w soboty i niedziele po wcześniejszym uzgodnieniu Zamawiającego z Wykonawcą .
9. Objęcie podopiecznego opieką musi nastąpić zgodnie z terminem określonym w decyzji MOPS.
10. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które posiadają doświadczenie w opiece nad chorym w domu.
11. Rozliczenie za świadczone usługi odbywa się co miesiąc na podstawie przedłożonej Karty Pracy opiekunki, potwierdzonej podpisem przez podopiecznego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kolejowa 5
Nidzica 13-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 5
Nidzica 13-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.