Dostawa i montaż instalacji spopielania zwłok w istniejącym „Domu Pogrzebowym w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż instalacji spopielania zwłok w istniejącym „Domu Pogrzebowym” w Bielsku – Białej przy ul. Karpackiej w skład której wchodzą:
a/ piec kremacyjny,
b/ urządzenie do pulweryzacji prochów tzw. kremulator szczątek, umożliwiający dodatkowo umieszczenie prochów w urnie oraz separację elementów obcych pozostałych w ciałach osób kremowanych.
Dostawa obejmuje również:
- montaż,
- uruchomienie i oddanie do eksploatacji (współpraca z Zamawiającym w celu uzyskania zezwolenia na użytkowanie)
- przeszkolenie w zakresie obsługi max 5 pracowników Zamawiającego, w tym: praktyczne spopielenie 30 ciał w okresie 21 dni, przy czym minimum dwukrotnie spopielenie po 5 ciał po kolei w ciągu 10 godzin, oraz ewentualnie w zakresie wymiany niektórych elementów
- przekazania stosownych instrukcji obsługi i instrukcji serwisowej w języku polskim.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje prac budowlanych, polegających na przygotowaniu obiektu do zamontowania instalacji spopielającej takich jak np. wykonanie fundamentów pod piec, otworu bramowego z bramą, wykonanie otworów w stropach i ścianach jak również wykończeń powierzchni podłóg i ścian oraz wykonanie instalacji zasilającej urządzenia do spopielania w gaz, energię elektryczną i wodę (jeśli będzie taka potrzeba) o odpowiednich parametrach. Dostawa nie obejmuje również urządzenia do załadunku trumien do pieca kremacyjnego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2020 | 09:00


» Lokalizacja

al. Armii Krajowej 132
Bielsko-Biała 43-316
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Sp. z o.o. Zieleń Miejska Bielsko Biała
al. Armii Krajowej 132
Bielsko-Biała 43-316
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się