„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 wylot w kierunku m. Wieliczki w zakresie przejścia w nasypie kolejowym i nowego chodnika”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 wylot w kierunku m. Wieliczki w zakresie przejścia w nasypie kolejowym i nowego chodnika”.
1.1. Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 w kierunku miejscowości Wieliczki w zakresie przejścia pod linią kolejowej nr 039 relacji Olecko-Suwałki w km linii kolejowej ~2,282 w bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktu kolejowego nad drogą wojewódzką nr 655 w km linii kolejowej 2,262 oraz przebudowa istniejącego ciągu pieszo-rowerowego.
Zakres opisywanego przedsięwzięcia obejmuje:
- budowę przejścia dla pieszych i rowerzystów pod torami kolejowymi w formie tunelu o nośności kl. k+2 obciążeń wg PN-85/S-10030,
- przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu – sieć telekomunikacyjna,
- przebudowę istniejących chodników i ścieżki rowerowej w minimalnym zakresie,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości ~130 m z dowiązaniem do istniejącego układu,
- wykonanie przejścia dla pieszych przez drogę powiatową,
- wycinki drzew i krzaków.
1.2. Szczegółowy zakres robót do wykonania oraz technologie, określa Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), formularz cenowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz załącznikach do nin. SIWZ w szczególności: Formularzu ofertowym oraz wzorze umowy, które Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na Platformie przetargowej dostępnej pod adresem: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html zaś oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.01.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Pstrowskiego 28b
Olsztyn 10-602
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Pstrowskiego 28b
Olsztyn 10-602
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się