Usługa polegająca na prowadzeniu w suwalskich placówkach oświatowych - w ramach projektu "Healthy Boost - współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach" w ramach Programu INTERREG BALTIC SEA REGION 2014-2020" - dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli, pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych Miasta Suwałk - warsztatów i szkoleń

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu w suwalskich placówkach oświatowych - w ramach projektu "Healthy Boost - współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach" w ramach Programu „INTERREG BALTIC SEA REGION 2014-2020" - dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli, pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych Miasta Suwałk - warsztatów i szkoleń w następujących blokach tematycznych: Warsztaty dietetyczne, Zdrowe gotowanie (warsztaty), Znaczenie zdrowych posiłków dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dziecka oraz zapobiegania otyłości, Edukacja zdrowotna w podstawie programowej wychowania przedszkolnego jako fundament procesu dydaktyczno-wychowawczego, Ruch to zdrowie, Aktywność fizyczna jako niezbędny element prawidłowego rozwoju, Jak ukształtować prawidłowy styl życia - sport kluczem do zdrowia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ oraz wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
4. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków UE w ramach Programu INTERREG BALTIC SEA REGION 2014-2020.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza 1
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Miasto Suwałki
ul. Mickiewicza 1
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się