Świadczenie usług wsparcia dla osób w Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów w Opolu Lubelskim

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia dla osób w Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów w Opolu Lubelskim w następującym zakresie: opieka logopedyczna w wymiarze 16 godzin na miesiąc (łącznie 384 godziny w okresie zamówienia), w tym m.in. prowadzenie poradnictwa logopedycznego, terapii logopedycznej, świadczenie pomocy logopedycznej oraz aktywizacja w sferze społecznej i intelektualnej. Usługi wsparcia prowadzone będą w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kolejowej 17 w Opolu Lubelskim w dni robocze w godzinach 7 - 15. Szczegółowy harmonogram oraz scenariusz zajęć każdego zadania zostanie opracowany na podstawie wytycznych Zamawiającego przez Wykonawcę i przekazany do zaakceptowania przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Kolejowa 17
Opole Lubelskie 24-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim
Kolejowa 17
Opole Lubelskie 24-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się