realizacja usługi w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym i osobom w sytuacjach kryzysowych przebywającym na terenie Miasta Lędziny od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym i osobom w sytuacjach kryzysowych przebywającym na terenie Miasta Lędziny
Zakres usług:
1. W schronisku dla bezdomnych mogą przebywać osoby bezdomne, które podpisały kontrakt socjalny, nie są pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych, a ich stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób.
2. Osoby bezdomne z terenu gminy Lędziny przyjmowane są do Schroniska na podstawie zlecenia wystawionego przez Ośrodek bądź decyzji kierownika Schroniska.
3. Kierując osobę bezdomną do Schroniska, Ośrodek każdorazowo przekazuje jego kierownikowi zlecenie.
4. Okres na który jest udzielone schronienie osobie bezdomnej w schronisku określa Ośrodek Pomocy Społecznej. Również ewentualnie przedłużenie okresu pobytu jest w wyłącznej kompetencji ośrodka pomocy społecznej.
5. W trakcie pobytu w schroniskach dla bezdomnych osoby bezdomne mają możliwość całodobowego przebywania, w tym zapewnione miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20 stopni Celsjusza. Umożliwione spożycie posiłku oraz zapewniony dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju. Mają umożliwione skorzystanie z prysznica, wyprania i wysuszenia odzieży, zapewnioną dezynfekcję i dezynsekcję odzieży, a także możliwość wymiany odzieży. Zapewniony dostęp do informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby jest im udzielona pomoc w jej zorganizowaniu. Mają zaproponowane usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności. Podczas pobytu mieszkańcy schronisk dla bezdomnych mogą również skorzystać w miarę zgłaszanych potrzeb z usług specjalistycznych: pomocy pracownika socjalnego, terapeuty uzależnień, psychologa, prawnika, lekarza i kapelana. Mieszkańcy schronisk dla bezdomnych są zobowiązani do realizacji kontraktu socjalnego.
6. W trakcie pobytu w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi osoby bezdomne mają możliwość całodobowego przebywania, w tym zapewnione miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20 stopni Celsjusza. Umożliwione spożycie posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby – karmienie. Dostęp do pomieszczenia umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju. Umożliwione skorzystanie z prysznica, wymiany odzieży. W miarę potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu. Zapewnione usługi opiekuńcze w wydzielonym pomieszczeniu lub w pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną. Umożliwione pranie i suszenie odzieży. Zapewnioną dezynfekcję i dezynsekcję odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany. Niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Zapewnioną pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie obowiązujących przepisów. Zapewnione usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej m.in. poprzez trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów oraz uczestnictwo w grupach wsparcia. Podczas pobytu mieszkańcy schroniska dla bezdomnych mogą również skorzystać w miarę zgłaszanych potrzeb z usług specjalistycznych: pomocy pracownika socjalnego, terapeuty uzależnień, psychologa, prawnika i kapelana. Zapewnioną pomoc w formie transportu, załatwianiu spraw urzędowych, wizyt lekarskich, wykupywaniu leków i innych zgłaszanych związanych chorobą, wiekiem i niepełnosprawnością.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2019 | 08:00


» Lokalizacja

ul. Lędzińska 47
Lędziny 43-143
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach
ul. Lędzińska 47
Lędziny 43-143
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się