„Prawo jazdy kat. B”

» Opis zapytania

Irganizacja kursu prawa jazdy kategorii B wraz z egzaminem i badaniami lekarskimi, dla 3 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Siennica Różana
Siennica Różana 22-304
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej
Siennica Różana
Siennica Różana 22-304
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się