Wykonanie rozładunku wagonów z miałem węglowym na punktach rozładunkowych bocznicy dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach w latach 2020-2021