Wycinka drzew i krzewów oraz gałęzi w pasie linii napowietrznych WN-110kV na terenie Oddziału Dystrybucji Szczecin, 2020 etap I

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
Wycinka drzew i krzewów oraz gałęzi w pasie linii napowietrznych WN-110kV na terenie Oddziału Dystrybucji Szczecin, 2020 etap I

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.01.2020 | 14:00


» Lokalizacja

Enea Operator Sp. z o.o., Malczewskiego 5/7, 71-616, Szczecin


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Enea Operator Sp. z o.o., Malczewskiego 5/7, 71-616, Szczecin, 7822377160, 300455398


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się