Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz gazowej na terenie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych lokali komunalnych, pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej z podziałem na dwie części.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia, dla części 1 i 2 zamówienia, jest świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz gazowej (zwane dalej usługami), przez co rozumie się techniczne utrzymanie nieruchomości objętych zamówieniem, poprzez wykonywanie następującego zakresu prac:
1) wykonywania drobnych napraw, remontów oraz bieżącej konserwacji budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy, które znajdują się w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe (innych zarządców) w zakresie branży instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz gazowej,
2) wykonywania konserwacji wraz ze świadczeniem czynności pogotowia technicznego w nieruchomościach objętych zamówieniem określonych w wykazie nieruchomości stanowiącym załączniki nr 4a i 4b do Specyfikacji i umowy, będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy, które to lokale znajdują się w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe (innych zarządców)
2. Zamówienie dotyczy nieruchomości położonych w Bielsku-Białej, których wykaz stanowią załączniki do Specyfikacji:
1) część 1 zamówienia – REJON I – załącznik nr 4a
2) część 2 zamówienia – REJON II – załącznik nr 4b
Zamawiający informuje, że Wykonawcy, zgodnie z przepisem art. 36a ust. 2 ustawy Pzp, mogą złożyć oferty w odniesieniu do wszystkich części zamówienia


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.12.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Lipnicka 26
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się