Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych, instalacyjno-sanitarnych, elektrycznych dla MZGM w Bolesławcu w roku 2020

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych, instalacyjno-sanitarnych, elektrycznych dla MZGM w Bolesławcu w roku 2020” ujętych
w wykazach stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji. Wszędzie tam gdzie w wykazach użyto nazwy wyrobu wskazującej na producenta, Wykonawca składając ofertę może zaproponować dostawę wyrobu równoważnego, tzn. wyrób innego producenta o parametrach nie gorszych niż wyrób ujęty w wykazie. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:
Część I – dostawa materiałów budowlanych ujętych w wykazie materiałów budowlanych (załącznik nr 7 do SIWZ),
Część II – dostawa materiałów instalacyjno-sanitarnych ujętych w wykazie materiałów instalacyjno-sanitarnych (załącznik nr 8 do SIWZ),
Część III – dostawa materiałów elektrycznych ujętych w wykazie materiałów elektrycznych (załącznik nr 9 do SIWZ).
Realizacja dostaw materiałów instalacyjno-sanitarnych, budowlanych, elektrycznych następować będzie zgodnie z pisemnym zleceniem Zamawiającego w terminie do 4, 7 lub 10 dni od złożenia zlecenia.
Ilość materiałów w ramach poszczególnych asortymentów może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, jednakże sumaryczna wartość dostarczonych materiałów nie może przekroczyć ogólnej kwoty wykonania zamówienia w złożonej ofercie przez wybranego oferenta.
Dostawa materiałów będzie sukcesywna i nastąpi transportem Wykonawcy.
Dostarczane materiały muszą spełniać wymagania określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.12.2019 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Dolne Młyny 23
Bolesławiec 59-700
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Inne
 • Materiały budowlane
 • Akcesoria budowlane
 • Armatura
 • Elementy informacyjne i sygnalizacyjne
 • Kable, przewody
 • Materiały izolacyjne
 • Materiały konstrukcyjne
 • Materiały wiążące i łączenia
 • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki
 • Nawierzchnie
 • Pokrycia dachowe
 • Trakcje, szyny i podkłady
 • Zaplecze budowlane
 • Materiały elektryczne
 • Rury

» Dane nabywcy

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Dolne Młyny 23
Bolesławiec 59-700
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.