Obsługa gospodarcza siedziby Nadleśnictwa Rytel

» Opis zapytania

- Utrzymanie czystości w obejściu siedziby nadleśnictwa, konserwacja płotów i pergoli, prace porządkowe w magazynach, warsztatach i innych pomieszczeniach, odśnieżanie i utrzymanie obejścia w okresie zimowym, czyszczenie polbruków , zamiatanie , rozstawianie namiotów w miarę potrzeb, konserwacja okien, rynien na budynkach, pomoc przy załadunku i rozładunku dostaw, naprawa i konserwacja ogrodzenia wokół siedziby, wykonanie drobnych prac murarskich, malarskich i rozbiórkowych, wymiana przepalonych żarówek i świetlówek. Pilnowanie mienia nadleśnictwa, obsługa monitoringu Lądowiska Uboga i siedziby nadleśnictwa,(zwłaszcza w okresie nocnym) reagowanie w przypadku zagrożenia tych obiektów poprzez zawiadomienie odpowiednich służb o zagrożeniu tych obiektów.
Wykonanie drobnych prac remontowych w leśnictwach pozostających w zarządzie nadleśnictwa, usuwanie szkód powstałych w wyniku eksploatacji na drogach przy siedzibie nadleśnictwa. Wykonanie bieżących prac, które wynikną w trakcie trwania umowy, spowodowanych awarią np. naprawa kanalizacji, czyszczenie sprzętu itp. Pomoc w obsłudze lądowiska w ramach wydanego zlecenia na wykonanie tych prac. Pomoc przy pracach warsztatowych podczas usuwania awarii wynikłych w sprzęcie nadleśnictwa. Innych prac zleconych, które wynikną w trakcie trwania umowy.
Rozmiar ilościowy 5260 roboczogodziny

- Utrzymanie terenów zielonych ( koszenie trawników, napowietrzanie aeratorem, formowanie żywopłotów i krzewów, pielenie rabat, sadzenie drzew i krzewów oraz kwiatów, pielęgnowanie, nawożenie, wykonanie oprysków ochronnych między innymi na mszyce i grzyby, podlewanie wszystkich roślin wokół siedziby nadleśnictwa, okrywanie na zimę roślin tego wymagających, wykopywanie roślin niezimujących). Obsługa fontanny, utrzymanie sprawności fontanny w okresie letnim łącznie z wymianą wody w razie konieczności, wypompowanie wody i zabezpieczenie jej na okres zimowy. Wykonywanie wszystkich czynności zgodnie z kalendarzem ogrodniczym i sztuką ogrodniczą.
(Sprzęt, paliwo, środki do pielęgnowania zapewnia nadleśnictwa.)
Rozmiar ilościowy 525 roboczogodzin

- Palenie w piecach centralnego ogrzewania biurowca nadleśnictwa oraz w budynku warsztatowym. przygotowanie opału ( cięcie i łupanie około 200 mp drewna).Czyszczenie pieców, dbałość o czystość kotłowni, palenie w piecach na polecenie zamawiającego nawet poza okresem grzewczym. Wykonanie drobnych napraw i zgłaszanie każdorazowo Zamawiającemu wszelkich awarii powstałych w wyniku eksploatacji pieców. Utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniach biurowych i warsztatu. W przypadku zapowietrzenia kaloryferów na bieżąco ich odpowietrzanie. Zapewnienie ciepłej wody w biurowcu nadleśnictwa i pokojach gościnnych.
Opał i sprzęt do cięcia opału tj. pilarkę, łuparkę oraz paliwo zapewnia Nadleśnictwo (przekazane zostaną odrębną umową).
Rozmiar ilościowy 1790 godzin.

- Sprzątanie pomieszczeń biurowych, sali narad, pokoi gościnnych, pomieszczenia p-poż, pomieszczeń sanitarnych w biurze i warsztacie po każdym dniu roboczym, (powierzchnia około 1000 m2), w zakresie czterokrotne czyszczenie okien ( lub w miarę konieczności może być częściej) , dbanie o czystość żaluzji drewnianych, mycie podłóg, zmywanie naczyń, pranie pościeli z pokoi gościnnych, przygotowanie pokoi gościnnych dla gości, przygotowanie świetlicy do narad, utrzymanie w czystości mebli i sprzętu AGD, będącego na wyposażeniu biur, ciągłe utrzymanie czystości w łazienkach służbowych nadleśnictwa, sprzątanie archiwum oraz pomieszczeń magazynowych ( np. na druki), inne prace zlecone związane z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach biurowych.
Środki czystości zapewnia nadleśnictwo.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2019 | 08:30


» Lokalizacja

Rytel-Dworzec 4
Rytel 89-642
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Administrowanie budynków

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Rytel
Rytel-Dworzec 4
Rytel 89-642
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się