wykonywanie prac zleconych

» Opis zapytania

Nazwa: wykonywanie prac zleconych
Opis: zgodnie z ogłoszeniem o przetargu umieszczonym w załączniku do postępowania
Ilość: 3600 [godz.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

W imieniu "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Oddział Pomorski z siedziba w Gdyni zapraszamy Państwa do złożenia oferty na Wykonywanie prac zleconych

1. Przed złożeniem oferty wstępnej, Oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z treścią załączonego "Ogłoszenia o przetargu".

2. Szczegółowe uregulowania realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne istotne postanowienia zostały zawarte we "Wzorze Umowy" znajdującym się w "Ogłoszeniu o przetargu”.

3. Oferowany przez Oferenta przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w warunkach ogłoszenia o przetargu;

4. Postępowanie jest wieloetapowe i obejmuje złożenie oferty wstępnej oraz przeprowadzenie negocjacji. O negocjacjach Wykonawcy zostaną powiadomieni po zakończeniu pierwszego etapu postępowania

5. W przypadku pytań:

- merytorycznych lub wniosków formalnych proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub wysłanie wiadomości bezpośrednio na adres e-mail monika.jazdzewska@p-r.com.pl.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonania wyboru ofert) bez podania przyczyny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Przewozy Regionalne


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się