Zapytanie Ofertowe na dostawę oleju opałowego do Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie

» Opis zapytania

Nazwa: Olej opałowy lekki zgodny z normą PNC96024
Opis:
Ilość: 6000 [l]

Wymagania dodatkowe:
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)
Termin dostawy (1 dzień od daty wybrania oferty, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:Szanowni Państwo,
Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie prosi o
złożenie oferty cenowej na dostawę oleju opałowego lekkiego zgodnego z
wymogami normy PN-C-96024. Warunki dostawy i płatności: 6000 litrów do
Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie, koszt dostawy leży po stronie
Wykonawcy. Termin płatności: 30 dni liczonych od dnia odbioru faktury
VAT. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem,
że: jest on uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej
realizacji przedmiotu zamówienia,przedmiot zamówienia jest właściwej
jakości, fabrycznie nowy i może być używany bez naruszania praw
własności osób trzecich w tym praw patentowych i praw autorskich,
przedmiot zamówienia spełnia normy przewidziane prawem polskim.
Termin realizacji zamówienie: 6000 litrów do Domu Pomocy Społeczne w Jaskulinie w przeciągu 1 dni od daty wygrania postępowania.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2019 | 14:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Świdnicy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się