Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. Zagraniczna wizyta studyjna dotycząca nowych technologii w zakresie efektywności energetycznej w krajach UE

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia – zagranicznej wizyty studyjnej w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3. PO IiŚ 2014-2020 (PDE), dla łącznie minimum 78 maksimum 85 doradców energetycznych PDE i pracowników JRP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części II i III SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Konstruktorska 3A
Warszawa 02-673
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Konstruktorska 3A
Warszawa 02-673
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się