Przeprowadzenie warsztatów w oparciu o metodykę projektowania zorientowanego na użytkownika (UX) na potrzeby wypracowania wymagań funkcjonalnych dla oprogramowania służącego do archiwizacji prac i zarządzania wydarzeniami Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie warsztatów w oparciu o metodykę projektowania zorientowanego na użytkownika (UX) na potrzeby wypracowania wymagań funkcjonalnych dla oprogramowania służącego do archiwizacji prac i zarządzania wydarzeniami Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Syntetyczny opis zadań Wykonawcy:
1. Przeprowadzenie (moderowanie) warsztatów z zakresu mapowania istniejących procesów organizacyjnych wydarzeń ASP w Katowicach.
2. Przeprowadzenie (moderowanie) warsztatów z zakresu mapowania istniejących procesów archiwizacji prac ASP w Katowicach.
3. Przeprowadzenie (moderowanie) warsztatów mających na celu przygotowanie listy funkcjonalności do zamówienia oprogramowania umożliwiającego:
a) katalogowanie, udostępnianie i archiwizację wybranych prac powstałych w ramach działań uczelni ASP w Katowicach,
b) zarządzanie, promocję i archiwizację wydarzeń organizowanych przez ASP w Katowicach,
c) wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie raportu z warsztatów stanowiącego opis funkcjonalności oprogramowania, a następnie przekształcenie go w Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – do ww. oprogramowania.

Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia ASP-DAT-ZP-14-2019 znajduje się w SIWZ pkt. 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Raciborska 37
Katowice 40-074
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
ul. Raciborska 37
Katowice 40-074
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się