Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w imieniu i na rzecz Zamawiającego dla TAURON Wydobycie SA

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

TAURON Wydobycie S.A.
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

TAURON Wydobycie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się