SUKCESYWNE DOSTAWY DRUTU DO PRAS BELUJĄCYCH

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drutu do pras belujących, o następujących parametrach technicznych:
- drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej,
- średnica drutu 3,2 mm
- wytrzymałość 360-400 N/mm²
- drut miękkoodpuszczany, nasączony powierzchniowo olejem
- masa szpuli, w jakich drut ma być dostarczany: 40 kg – 50 kg
- średnica wewnętrzna zwoju: 200 mm – 220 mm
- średnica zewnętrzna zwoju 330 mm – 350 mm
- masa palety z drutem 1000-1500 kg.
2. Łączna ilość: nie więcej niż 90 000 kg.
3. Częstotliwość dostaw:
Termin pierwszej dostawy – nie później niż do dnia 29.01.2020r. Nie częściej, niż 1 raz na miesiąc dostawa szpul o łącznej wadze pomiędzy 7000 kg a 10000 kg przy zachowaniu parametrów z punktu 1. Dopuszcza się dostawy o większej częstotliwości, wówczas każda z dostaw jednostkowych szpul nie będzie mniejsza, niż 2000 kg. Drut musi być pakowany na paletach w sposób uniemożliwiający rozsypanie się szpul podczas załadunku, transportu i rozładunku. Rozładunek nastąpi siłami Zamawiającego.
4. Miejsce dostaw: EKO DOLINA Sp. z o.o., Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99,
84-207 Koleczkowo, gmina Wejherowo, woj. pomorskie.
5. Transport zapewnia Wykonawca na własny koszt.
Dostawy w terminie nie przekraczającym 7 dni od momentu złożenia zamówienia – zgodnie z ofertą Wykonawcy (bez wliczania sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).
6. Wykonawca podpisując umowę udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot każdej z dostaw jednostkowych na okres 12 miesięcy licząc od daty odbioru dokonanego w sposób opisany w §3 ust. 15 umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

UWAGA:
W czasie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, ppoż. jak i regulaminów obowiązujących w miejscu spełnienia świadczenia m.in. wymogów związanych z systemem zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015, które są dostępne w biurze Zamawiającego na terenie jego zakładu oraz na stronie www.ekodolina.pl., z którymi Wykonawca oraz jego personel i podmioty, którymi posłużył się on wykonując umowę mają obowiązek zapoznania się przed realizacją umowy w miejscu spełnienia świadczenia.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.12.2019 | 11:30


» Lokalizacja

Al. Parku Krajobrazowego 99, Łężyce
Koleczkowo 84-207
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Kable, przewody

» Dane nabywcy

"EKO DOLINA" Sp. z o.o.
Al. Parku Krajobrazowego 99, Łężyce
Koleczkowo 84-207
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się