„Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy oraz Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo w 2020 roku”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: 1. usługa druku Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy o następujących parametrach: • format gazety: zbliżony do A3; • kolor: pełny kolor; • papier: biały gazetowy o gramaturze od 45g/m2 o stałych, utrzymanych parametrach; • format wyjściowy składu: pliki .pdf przygotowywane w oparciu o specyfikację druku odpowiednią dla drukarni Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć specyfikację druku przed podpisaniem umowy); • nakład: 12.000 do 20.000 egzemplarzy tygodniowo (dokładną ilość będzie cotygodniowo określał Zamawiający w przesłanym drogą elektroniczną zamówieniu); • objętość: 16 do 24 stron (dokładną ilość będzie cotygodniowo określał Zamawiający w przesłanym drogą elektroniczną zamówieniu). Łączna szacowana ilość drukowanych egzemplarzy w okresie 12 miesięcy wynosi: 620.000 egzemplarzy* *powyższe dane mają wyłącznie charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględniać zmiany w wielkości nakładu na poziomie +/- 10%. Ewentualna zmiana nakładu nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zamówiony druk wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. 1.1. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać parametry jakościowe druku spełniające kryteria określone w rozdziale XIII pkt 3.3. SIWZ „parametry techniczne druku” i nie gorsze niż próbny druk wydania Tygodnika TT złożony w ofercie. 1.2. Podstawą oceny utrzymania parametrów technicznych wydruku w całym okresie obowiązywania umowy będzie porównanie parametrów technicznych wydruku egzemplarzy drukowanych u Wykonawcy z wydrukiem wzorcowym. 1.3. Druk musi być wykonywany na sprzęcie, który nie może być starszy niż 30 lat. 1.4. W przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest także do umieszczania w dostarczanych egzemplarzach Tygodnika TT insertów reklamowych. Zamawiający dostarczy inserty, które mają być dołączone do Tygodnika TT w terminie uzgodnionym z Wykonawcą do miejsca wskazanego przez Wykonawcę, znajdującego się w odległości nie większej niż 30 kilometrów od siedziby Zamawiającego. 1.5. Druk Tygodnika TT odbywać się będzie co tydzień, w poniedziałek. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy wtorek jest dniem świątecznym- w takim wypadku druk Tygodnika TT będzie odbywał się w niedzielę lub we wtorek-zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem. Druk Tygodnika TT odbywa się co tydzień, chyba, że Zamawiający zdecyduje o połączeniu dwóch kolejnych wydań Tygodnika TT. 1.6. Zamawiający w okresie realizacji zamówienia będzie przesyłał pliki do drukarni w dniu poprzedzającym wydanie, nie później niż o godz. 18:00. 1.7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia wraz z insertami (jeśli złożono takie zamówienie) w dniu druku, nie później niż o godzinie 22:00 do miejsca oddalonego nie dalej niż 30 kilometrów od siedziby Zamawiającego. Do momentu odbioru egzemplarzy Tygodnika TT przez Zamawiającego, odpowiedzialność za przedmiot dostawy ponosi Wykonawca. 2. usługa druku Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo o następujących parametrach: • format gazety: A3 lub zbliżony; • kolor: pełny kolor; • papier: biały gazetowy o gramaturze 45g/m2 (lub zbliżony) o stałych, utrzymanych parametrach; • format wyjściowy składu: pliki pdf przygotowywane w oparciu o specyfikację druku odpowiednią dla drukarni Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć specyfikację druku przed podpisaniem umowy); • nakład: 1.500 do 2.500 egzemplarzy tygodniowo (dokładną ilość będzie cotygodniowo określał Zamawiający w przesłanym drogą elektroniczną zamówieniu); • objętość: 16 do 20 stron (dokładną ilość będzie cotygodniowo określał Zamawiający w przesłanym drogą elektroniczną zamówieniu); • cały nakład Tygodnika Echo będzie zawierał w każdym wydaniu insert Tygodnik TT. Wykonawca zobowiązany jest z nakładu Tygodnika TT odłożyć nakład insertów zgodny z nakładem Tygodnika Echo, a następnie Tygodnik TT zainsertować do środka wydania Tygodnika Echo. • w przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest także do umieszczania w dostarczanych egzemplarzach Tygodnika Echo insertów reklamowych. Zamawiający dostarczy inserty, które mają być dołączone do Tygodnika Echo w terminie uzgodnionym z Wykonawcą do miejsca wskazanego przez Wykonawcę, znajdującego się w odległości nie większej niż 30 kilometrów od siedziby Zamawiającego. Łączna szacowana ilość drukowanych egzemplarzy w okresie 12 miesięcy wynosi: 104.000 egzemplarzy* *powyższe dane mają wyłącznie charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględniać zmiany w wielkości nakładu na poziomie +/- 10%. Ewentualna zmiana nakładu nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zamówiony druk wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. 2.1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy utrzymać parametry jakościowe druku nie gorsze niż parametry wydruku wzorcowego udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu powinien przed złożeniem oferty odebrać wzorcowy wydruk Tygodnika w siedzibie Zamawiającego. 2.2. Podstawą oceny utrzymania parametrów technicznych wydruku w całym okresie obowiązywania umowy będzie porównanie parametrów technicznych wydruku egzemplarzy drukowanych u Wykonawcy z wydrukiem wzorcowym. 2.3. Druk musi być wykonywany na sprzęcie, który nie może być starszy niż 30 lat. 2.4. W przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest także do umieszczania w dostarczanych egzemplarzach Tygodnika Echo insertów. Zamawiający dostarczy inserty, które mają być dołączone do Tygodnika ECHO w terminie uzgodnionym z Wykonawcą do miejsca wskazanego przez Wykonawcę, znajdującego się w odległości nie większej niż 30 kilometrów od siedziby Zamawiającego. 2.5. Druk Tygodnika Echo odbywać się będzie co tydzień, we wtorek. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy środa jest dniem świątecznym- w takim wypadku druk Tygodnika Echo będzie odbywał się według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego. Druk Tygodnika Echo odbywa się co tydzień, chyba, że Zamawiający zdecyduje o połączeniu dwóch kolejnych wydań Tygodnika Echo. 2.6. Zamawiający w okresie realizacji zamówienia będzie przesyłał pliki do drukarni w dniu poprzedzającym wydanie, nie później niż o godz. 16:00. 2.7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia wraz z insertami (jeśli złożono takie zamówienie) w dniu druku, nie później niż o godzinie 22:00 do miejsca oddalonego nie dalej niż 30 kilometrów od siedziby Zamawiającego. Do momentu odbioru egzemplarzy Tygodnika Echo przez Zamawiającego, odpowiedzialność za przedmiot dostawy ponosi Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.12.2019 | 08:45


» Lokalizacja

Piłsudskiego 12
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

"Śródmieście" Sp. z o.o.
Piłsudskiego 12
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się