Zakup palet (12-12-2019)

» Opis zapytania

Zapytanie dotyczy zakupu palet.
1. Palety powinny być wykonane zgodnie z zamieszczonymi rysunkami technicznymi znajdującymi się w "Kryteriach ogólnych", z zachowaniem wymiarów i ilości poszczególnych elementów (deski, klocki, gwoździe).
2. Jakość elementów drewnianych- minimalne ilości oflisu do 10%- bez kory. Minimalne ilości sinizny- wymogi rynków eksportowych. Szczególnie palety oznaczone indeksem PAL/EX + wymiar.
3. Podanie ceny z transportem oraz bez transportu od producenta palet,do magazynów: Mielec, Lubartów Biłgoraj- załącznik znajdujący się w "Kryteriach ogólnych".
4. Dla palet Exportowych proszę o zaofertowanie według normy ISPM15/IPPC ( dotyczy zastosowania środków chemicznych lub obróbki termicznej.
5. Terminowość dostaw wg wywołań.
Podane ilości przedstawiają wartości szacunkowe, które mogą ulec zmianie.

Cena netto DAP - wartość przy pozycji.
Cena netto EXW - pozycja do uzupełnienia znajduje się w "Kryteriach ogólnych".
Czas obowiązywania oferty: od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Termin płatności - 60 dni.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych warunków współpracy, gdzie cena będzie stanowiła najważniejsze kryterium. Najniższa wartość oferty nie gwarantuje, że oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
BRW zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym sposobie procedowania na każdym z etapów postępowania oraz do kwalifikacji Oferentów do dalszych etapów wg. własnego uznania zgodnie z interesem Grupy Kapitałowej BRW. Jednocześnie zapewniamy, że postępowanie ofertowe będzie prowadzone wg. najlepszych praktyk, z zachowaniem bezstronności, przejrzystości i poufności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2019 | 14:00


» Lokalizacja

ul. Krzeszowska 63
23-400 Biłgoraj


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

BLACK RED WHITE S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się