„Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje pompowni na terenie działania RZGW w Szczecinie - styczeń 2020.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z obsługą i z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej przepompowni. Sprawne funkcjonowanie wymienionych stacji pomp ma na celu uregulowanie poziomu wód na polderach, a także zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej. Zakres czynności wchodzących w zakres obsługi i eksploatacji przepompowni, opis robót i czynności składających się na przedmiot zamówienia, lokalizacje pomp, wyposażenie techniczne i elektroenergetyczne stanowią Załącznikach nr 5 SIWZ (odpowiednio dla każdej części).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się