Konserwacja systemów klimatyzacji, chłodu, separatorów i pomp (część 1) oraz wentylacji bytowej (część 2) w TAURON Arenie Kraków

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja systemów klimatyzacji, chłodu, separatorów i pomp oraz wentylacji bytowej w TAURON Arenie Kraków.

Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z przepisami § 3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7.6.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zakres czynności konserwacyjnych i sposób ich wykonywania określony jest w załącznikach do SIWZ, sposób ich realizacji jest doprecyzowany w dokumentacji techniczno-ruchowej systemów i urządzeń będących przedmiotem konserwacji. Zamówienie obejmuje również dostawę, wymianę i uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych takich jak filtry, smary, oleje, środki czyszczące itp. (określonych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową). Wykonawca zobowiązany jest posługiwać się podmiotami lub/i specjalistami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia zawodowe, licencje, certyfikaty itp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Lema 7
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Agencja Rozwoju Miasta S.A.
ul. Lema 7
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się