Przetarg DZP.26.1.370.2019 Na świadczenie usług ogrodniczych – zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenach nieruchomości pozostających w zarządzie Zamawiającego w 2020 roku.

» Opis zapytania

5.1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usług ogrodniczych – zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów
na terenach nieruchomości gminnych, Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Zamawiającego w 2020 r.,
w zakresie:
1. Przycięcia, wykonanie usług w zakresie przycięcia (w tym też metodą alpinistyczną), prześwietlenia, ścięcia drzew, wycinania krzewów, usuwania powalonych drzew i odłamanych konarów/gałęzi, obejmującego koszty użycia piły i podnośnika, ułożenia gałęzi w stosy, wywozu drewna i uporządkowania miejsc po zakończonych zabiegach oraz nasadzenie rekompensacyjne drzew.
Przedmiotowe usługi mogą być wykonywane na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi lub Wydziału Ochrony Środowiska.
2. Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych – zastąpienia usuniętych drzew nowymi nasadzeniami w ilości wynikających z sentencji wydanych decyzji administracyjnych w konkretnej sprawie. Nasadzenia rekompensacyjne stanowią drzewa o dobrze wykształtowanych systemach korzeniowych i koronach o minimalnych parametrach wymiarowych:
- dla drzew liściastych – obwód mierzony na wysokości 1,3 m powyżej 12 cm,
- dla drzew iglastych – minimalna wysokość 1,5 m
Nasadzenia krzewów, wysokość części nadziemnej powyżej 40 cm:
- krzewy płożące – rozpiętość części nadziemnej 40 cm/40 cm,
- żywopłot – minimum 6 roślin na metr bieżący.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,
- martwica i pęknięcie kory,
- dwupędowe kory drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.
Wykonawca usługi będzie wykonywać zgodnie z praktyką ogrodniczą.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
5.1.1 Usługi świadczone będą w nieruchomościach stanowiących Zasoby Zamawiającego -
Rejon Obsługi Najemców nr 1 z siedzibą przy ul. Wielkopolskiej 53 w Łodzi,
Rejon Obsługi Najemców nr 2 z siedzibą przy ul. Sędziowskiej 16 w Łodzi,
Rejon Obsługi Najemców nr 3 z siedzibą przy ul. Przemysłowej 7 w Łodzi,
Rejon Obsługi Najemców nr 4 z siedzibą przy ul. Lubelskiej 9/11 w Łodzi,
Rejon Obsługi Najemców nr 5 z siedzibą przy ul. Paderewskiego 47 w Łodzi,
Rejon Obsługi Najemców nr 6 z siedzibą przy ul. Ciasnej 19a w Łodzi,
Rejon Obsługi Najemców nr 7 z siedzibą przy ul. Paderewskiego 47 w Łodzi,
Rejon Obsługi Najemców nr 8 z siedzibą przy pl. Barlickiego 11 w Łodzi,
Rejon Obsługi Najemców nr 9 z siedzibą przy ul. Wapiennej 15 w Łodzi,
Rejon Obsługi Najemców nr 10 z siedzibą przy ul. Radwańskiej 31 w Łodzi,
Rejon Obsługi Najemców nr 11 z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi,
Rejon Obsługi Najemców nr 12 z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 238 w Łodzi,
Rejon Obsługi Najemców nr 13 z siedzibą przy ul. Pomorskiej 115b w Łodzi,
Rejon Obsługi Najemców nr 14 z siedzibą przy ul. Wilczej 7 w Łodzi,
Rejon Obsługi Najemców nr 15 z siedzibą przy ul. Dębowskiego 8 w Łodzi.

Szczegółowy zakres czynności określony został w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Tadeusza Kościuszki 47
Łódź 90-514
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Lokali Miejskich
Al. Tadeusza Kościuszki 47
Łódź 90-514
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się