Dostawa sejfu dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie w ramach projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sejfu biurowego dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie w ramach projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ – formularzu cenowym.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
Dostarczany sejf biurowy powinien:
 być fabrycznie nowy, wolny od wad fabrycznych,
 spełniać wymagania obowiązujących norm PN-EN-ISO oraz posiadać znak zgodności z normami europejskimi CE,
 być dostarczony na koszt Wykonawcy pod wskazany adres określony przez Zamawiającego.
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
44421300-0 Sejfy
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2019 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Wyczółkowskiego
Ryki 08-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Powiat Rycki
ul. Wyczółkowskiego
Ryki 08-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się