Wycinka drzew, zakrzaczeń, podszycia i gałęzi w pasie eksploatacyjnym linii napowietrznych o napięciu 110kV na terenie Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. - 4 zadania

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
Wycinka drzew, zakrzaczeń, podszycia i gałęzi w pasie eksploatacyjnym linii napowietrznych o napięciu 110kV na terenie Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. - 4 zadania

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ENEA Operator Sp. z o.o., Sikorskiego 37 - sekretariat, 66-400, Gorzów Wlkp.


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się