„Obsługa ratownicza krytych basenów w Zabrzańskim Kompleksie Rekreacji w okresie od stycznia do 31 grudnia 2020 roku”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie obsługi ratowniczej krytych basenów zarządzanych przez Zamawiającego:
a) AQUARIUS Kopernik, Al. Wojciecha Korfantego 18, 41-800 Zabrze,
b) AQUARIUS, Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze.
Do zadań Wykonawcy będzie należeć w szczególności stała obserwacja lustra wody, w tym m.in.: szczególna dbałość o bezpieczeństwo osób przebywających w nieckach basenowych, tj. pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne w obiektach Zamawiającego oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom poruszającym się wokół niecek, czyli na tzw. hali basenowej.
Zamawiający określa liczbę godzin świadczenia usług ratownictwa wodnego w ramach niniejszego zamówienia publicznego w wymiarze 32.000 godzin. Zamawiający uprzedza, że podana liczba godzin obsługi ratowniczej jest liczbą maksymalną. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego, jeżeli liczba godzin faktycznie świadczonych usług będzie mniejsza niż określona w SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załącznikach nr 7 i 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2019 | 08:30


» Lokalizacja

Al. Wojciecha Korfantego 18
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zabrzański Kompleks Rekreacji
Al. Wojciecha Korfantego 18
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się