Utrzymanie przystanków autobusowych - małej architektury na terenie miasta i gminy Wyszków

» Opis zapytania

1. Bieżące utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych, wiatach rowerowych- w tym: omiatanie, usuwanie trawy między elementami drobnowymiarowymi, zebranie i usuwanie drobnych nieczystości (papiery, butelki, niedopałki itp.) na przystanku
i wokół przystanku w obrębie 5 m, wykoszenie, zgrabienie i wywiezienie skoszonej trawy w obrębie 5 m, opróżnianie koszy (przy wiatach przystankowych i przystankach na żądanie (D15) minimum raz dziennie- na terenie miasta do godz. 7oo, a w razie potrzeby również w ciągu dnia,a na przystankach usytuowanych na terenie Gminy Wyszków - dwa razy w tygodniu (piątek, poniedziałek).
2. Bieżące utrzymanie przystanków – wiat (tj. naprawa dachu i ścian bocznych, ławek ) umycie wiat wraz z usunięciem graffiti, umycie tabliczek ( do umieszczania rozkładów jazdy) przy znakach D15 do 31 maja.
3. W przypadku wystąpienia opadów śniegu, śliskości -odśnieżanie, skuwanie lodu, posypywanie na przystankach autobusowych i w obrębie 3 m od przystanku, środkami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 października 2005 r w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (nadmiar śniegu i lodu należy układać w pryzmy w taki sposób by nie utrudniać ruchu pieszego w przeciwnym wypadku - wywieźć).
4. W czasie wystąpienia ciągłych opadów śniegu oraz gołoledzi, prace należy prowadzić w czasie opadów, aby zapewnić bezpieczne poruszanie się pieszych i zakończyć w ciągu 4 godz. od ustania opadów.
5. Bieżące czyszczenie słupów ogłoszeniowych z pozostałości nieaktualnych i zniszczonych ogłoszeń, bieżące utrzymanie czystości przy słupach.
6. Konserwacja i drobne naprawy elementów małej architektury (kosze, ławki)
przy ul. Ratuszowej, ul. Gen. Józefa Sowińskiego (w murkach)- uzupełnianie brakujących elementów na bieżąco, do 31 maja wykonać oczyszczenie, zabezpieczenie drewnianych elementów konstrukcji przed sinizną, pleśnią i grzybami, czyszczenie, impregnacja, malowanie lakierobejcą.
Drobne naprawy ławek rozstawionych na terenie miasta (w przypadku dewastacji uzupełnienie brakujących elementów).
7. Utrzymanie miejsc odpoczynku dla turystów - 12 szt.- utrzymanie czystości i porządku, opróżnianie koszy, wykoszenie w obrębie 10 m za i przed punktem, zgrabienie i wywiezienie skoszonej trawy, bieżące utrzymanie polegające na wymianie uszkodzonych elementów (tj. naprawa dachu, ławek, stołów, stojaków na rowery, koszy, tablic informacyjnych, mycie).
8. Konserwacja, odnowienie miejsc odpoczynku dla turystów - 12 szt. malowanie - zabezpieczanie drewnianych elementów konstrukcji przed sinizną, pleśnią i grzybami, czyszczenie, impregnacja, malowanie lakierobejcą, olejowanie) oraz wymiana zepsutych elementów na nowe.
9. Utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych (w tym: malowanie – oczyszczenie, zabezpieczenie podkładem antykorozyjnym elementów metalowych, malowanie, oczyszczenie i malowanie wiat murowanych (w tym: oczyszczenie, uzupełnienie ubytków w tynku) szklenie.
10. Utrzymanie tabliczek przy znakach D15 (do umieszczania rozkładów jazdy) o wymiarach 40 x53 cm – naprawa uszkodzonych ramek, wymiana uszkodzonej płyty poliwęglanowej.
11. Utrzymanie i konserwacja słupów ogłoszeniowych/tablic informacyjnych - oczyszczenie, usunięcie starych powłok malarskich, zabezpieczenie podkładem antykorozyjnym, malowanie, koszenie trawy przy słupach.
12. Konserwacja i utrzymanie elementów małej architektury tzw. „witaczy” – malowanie (usunięcie starych powłok malarskich, odnowienie) wykoszenie trawy , wycięcie krzewów zasłaniających „witacz” w obrębie 5 m ).
13. Malowanie ławek rozstawionych na terenie miasta - uzupełnianie brakujących elementów, oczyszczenie, zabezpieczenie drewnianych elementów konstrukcji przed sinizną, pleśnią i grzybami, impregnacja, malowanie lakierobejcą;
14. Impregnacja i zabezpieczenie małej architektury na nabrzeżu rz. Bug (od przedłużenia ul. KEN do Pałacowej) – ławki z bala i drewniane podesty.
15. Konserwacja i utrzymanie małej architektury na Placu Miejskim w Wyszkowie ( ławki, leżaki, pergole, barierki, kosze na śmieci, stoły rekreacyjne itp.) - elementy drewniane: niewielkie pęknięcia powierzchniowe szerokości do 1-3 mm i głębokości 2-3 mm winny być zaprawione szpachlą i farbą, którą pomalowane zostały listwy, przeszlifowanie elementów drewnianych oraz pomalowanie właściwą farbą.
16. W przypadku drewna egzotycznego (Jatoba olejowane bezbarwnie) należy je oczyścić z zanieczyszczeń i olejować olejami do mebli z drewna egzotycznego (jeden raz przed włączeniem fontann).
17. Elementy żeliwne z żeliwa szarego: dokonywanie okresowych przeglądów, w przypadku uszkodzenia elementów zabezpieczenie elementów przed korozją.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Aleja Róż 2
Wyszków 07-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Wyszków
Aleja Róż 2
Wyszków 07-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się