Budowa parkingów rowerowych – zadanie 7

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: „Budowa parkingów rowerowych – zadanie 7”.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ oraz z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ, w tym:
1) część A – budowa parkingu rowerowego P1 Janka Wiśniewskiego – Kanał Portowy,
2) część B – budowa parkingu rowerowego P2 Węzeł Ofiar Grudnia,
3) część C – budowa parkingu rowerowego P8 Kolibki.
Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych dla części A obejmuje:
1) Wykonanie robót drogowych, w tym:
a) placu o nawierzchni z płyt betonowych,
b) nawierzchni z kostki kamiennej łamanej,
c) nawierzchni z płytek integracyjnych (faktura typu C1 i B),
2) Budowę schodów terenowych,
3) Budowę elementów małej architektury, w tym:
a) stojaków rowerowych,
b) wiaty z tablicą informacyjną,
c) przybornika rowerowego,
d) zestawów wypoczynkowych,
e) kosza na śmieci,
f) kierunkowskazów,
g) kwietników,
4) Zieleń, w tym:
a) wykonanie nasadzeń trzmieliny wraz z pielęgnacją w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego ,
b) odtworzenie trawników wraz z pielęgnacją w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego,
5) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy.
Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych dla części B obejmuje:
1) Wykonanie robót drogowych, w tym:
a) placu o nawierzchni z płyt betonowych,
b) nawierzchni z kostki kamiennej łamanej,
2) Budowę elementów małej architektury, w tym:
a) stojaków rowerowych,
b) tablicy informacyjnej,
3) Zieleń, w tym:
a) zabezpieczenie istniejących nasadzeń na czas prowadzenia robót,
b) odtworzenie trawników wraz z pielęgnacją w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego,
4) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy.
Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych dla części C obejmuje:
1) Wykonanie robót drogowych, w tym:
a) placu o nawierzchni z płyt betonowych,
b) nawierzchni z kostki kamiennej łamanej,
2) Budowę elementów małej architektury, w tym:
a) stojaków rowerowych,
b) wiaty z tablicą informacyjną
c) ławek,
d) zestawu wypoczynkowego,
e) kosza na śmieci,
f) barierki wygrodzeniowej,
g) kwietniów,
3) Zieleń, w tym:
a) wycinkę drzew z usunięciem karpin i utylizacją,
b) nasadzenie krzewów wraz z pielęgnacją w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego,
c) założenie trawników wraz z pielęgnacją w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego,
4) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Marszałka Piłsudskiego
Gdynia 81-382
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego
Gdynia 81-382
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się