Usługi w zakresie bieżących remontów i konserwacji oraz usługi czyszczenia kanałów ściekowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec

» Opis zapytania

Wymóg zatrudnienia z art. 29 ust. 3a PZP:
1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający nie stawia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia.
- Usługi remontowe, czyszczenie kanalizacji deszczowej, dokonywanie przeglądów,
- Usługi remontowe dróg, chodników, parkingów,
- Montaż koszy ulicznych oraz koszy na psie odchody,
- Bieżąca konserwacja i remont oznakowania drogowego,
- Bieżąca konserwacja placów zabaw,
- Remonty przystanków autobusowych,
- Remonty obiektów komunalnych,
- Zapobieganie i prace związane z usuwaniem kataklizmów i klęsk żywiołowych itp.,
- Inne nieprzewidziane prace na zlecenie Zamawiającego.
2. Załączony zakres rzeczowy zamówienia – załącznik.
Wymagania dodatkowe:
- Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi od odbioru końcowego na usługi objęte niniejszym zamówieniem – min. 12 m-cy, max. 18 m-cy od odbioru końcowego na usługi objęte niniejszym zamówieniem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Ruszczańska 27
Połaniec 28-230
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Połaniec
Ruszczańska 27
Połaniec 28-230
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się